fbpx

Ringan Käyttöehdot

Päivitetty 4.11.2020

Palvelun yleiset ehdot

Palkkioiden laskutus ja määräytyminen

Palvelun käytöstä maksetaan palkkio luotto tai maksukortilla Stripe tai muun vastaavan Superestin käyttämän maksunvälittäjän palvelun kautta.

 

Asiakkaan maksuviivästys


Mikäli Asiakkaan maksu ei ole mennyt läpi ja maksu on erääntynyt yli 7 päivää maksun alkuperäisestä maksupäivästä, on Superestin oikeus pidättäytyä Palveluiden suorittamisesta, kunnes kaikki erääntyneet saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. 

 

Oikeus käyttää alihankkijoita palvelun suorittamiseksi


Superestilla on oikeus teettää tämän Palvelusopimuksen mukaisia tehtäviään alihankkijoilla. Superest vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omasta työstään.

 

Immateriaalioikeudet


Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan Osapuolten tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä, liikesalaisuuksia ja muita aineettomia oikeuksia. Tämä Palvelusopimus ei anna Osapuolille minkäänlaista käyttö- tai jälleenmyyntioikeutta toistensa immateriaalioikeuksiin, ellei erikseen ole nimenomaisesti niin sovittu. Edellä sanotusta riippumatta Asiakkaalla on kaikissa tilanteissa oikeus käyttää Palvelusopimuksen mukaisen suorituksen tuloksia siihen tarkoitukseen, johon suoritus on Asiakkaalle toimitettu.  Superest vastaa siitä, etteivät sen tuottamat palvelut tai niihin liittyvä aineisto tämän Palvelusopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Edellä sanotusta riippumatta Superestilla on oikeus Palveluita suorittaessaan ilmoittaa kolmansille tahoille olevansa Asiakkaan edustaja sekä oikeus käyttää Asiakkaan tunnuksia Palveluita tarjotessaan.

 

Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toiselta Osapuolelta saamansa missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (“Luottamuksellinen tieto”). Osapuolet sitoutuvat pitämään toiselta Osapuolelta saamansa Luottamuksellisen tiedon salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta sitä kolmannelle osapuolelle. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa Luottamuksellisen tiedon käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita kyseisen aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun tämä Palvelusopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tämän Palvelusopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Palvelusopimuksen päättymisen jälkeenkin ja ovat voimassa tämän Palvelusopimuksen päättymisestä.

 

Tietosuoja

Superest rekisterinpitäjänä ylläpitää henkilörekisteriä Asiakkaidensa edustajista ja yhteyshenkilöistä (”Asiakasrekisteri”). Asiakasrekisteri sisältää ainoastaan ei-arkaluonteisia tietoja Asiakkaan edustajista, eli esimerkiksi yhteystiedot, henkilön asema yrityksessä ja toimenpidekirjaukset, sekä muut tiedot, joita tarvitaan Palvelun asianmukaiseen suorittamiseen. Asiakasrekisterin tarkoituksena on yhteydenpito, Palveluiden tarjoaminen ja Palveluiden markkinointi Asiakkaalle ja sen edustajille. Asiakasrekisteriä ei luovuteta käyttöön kolmansille, ja mahdollisiin henkilötietojen lain mukaisiin siirtoihin ulkopuolisille käsittelijöille (esim. siirto ulkoisen CRM-palveluntarjoajan palvelimelle) noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tarkemmat tiedot rekisterin sisällöistä, käyttötarkoituksista ja käsittelyperiaatteista Superest antaa pyynnöstä Asiakkaalle tai sen edustajalle kirjallisessa muodossa tai vaihtoehtoisesti Superest julkaisee tietosuojaselosteen verkkosivuillaan.
Superest ei lähtökohtaisesti toimi henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan lukuun. Mikäli kuitenkin Asiakas tarjoaa Superestille käyttöön henkilörekisterin (esim. CRM-lista), niin tällöin Superest toimii asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä ja tästä tulee sopia erikseen osapuolten välillä siten, että tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Asiakas on vastuussa siitä, että Osapuolten välillä on sovittu tarvittavasta henkilötietojen käsittelysopimuksesta, mikäli Asiakas haluaa siirtää rekisterinpitäjänä hallinnoimiaan henkilötietoja Superestin käsittelyn alaisuuteen.

 

Vastuunrajaus 

Osapuolet eivät vastaa toisilleen tämän Palvelusopimuksen rikkomisesta aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten menetetystä voitosta tai odotetusta säästöstä. Superestin yhteenlaskettu enimmäisvastuu mahdollisista välittömistä vahingoista on enintään 500 euroa. Vastuunrajoituksia ei sovelleta Osapuolen tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneisiin vahinkoihin. Tällöin vahinkoa kärsineellä Osapuolella on oikeus korvaukseen myös välillisestä vahingosta. Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu toiselle Osapuolelle lakon, työsulun, yleisen liikenteen pysähtymisen tai muun sellaisen Osapuolesta riippumattoman ennakoimattoman syyn takia (ylivoimainen este).

Mikäli ylivoimainen este kestää kauemmin kuin kaksi (2) viikkoa, on vahinkoa kärsivällä Osapuolella oikeus irtisanoa tämä sopimus.

 

Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

Jos Osapuoli irtisanoo Palvelusopimuksen kirjallisesti, Palvelusopimus ja siihen liittyvät maksuvelvoitteet päättyvät irtisanomishetkestä laskettuna seitsemäntenä arkipäivänä olevan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Osapuolen tulee suorittaa irtisanominen kirjallisesti Ringa palvelun sivustolta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

 

Sopimuksen siirtäminen kolmannelle

Superestilla on oikeus siirtää tämän Palvelusopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet konserniyhtiölleen tai liiketoiminnan siirron tai kaupan siirronsaajalle tai ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus siirtää tämän Palvelusopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet kolmannelle ainoastaan Superestin antamalla kirjallisella suostumuksella.

 

Sopimuksen tulkinta

Mikäli varsinaisen Palvelusopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensimmäiseksi varsinaista Palvelusopimusta ja sen jälkeen liitteitä niiden numerojärjestyksessä. Jos tähän Palvelusopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Palvelusopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen. Muutokset ja lisäykset tähän Palvelusopimukseen tulee tehdä Superestin toimesta kirjallisesti (esim. sähköpostilla) ja ne voivat astua voimaan aikaisintaan kahden kalenterikuukauden kuluttua ilmoituksesta.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tätä Palvelusopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa ei päästä Osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

 

Usein Kysytyt Kysymykset​

Kyllä estää, sillä suuri osa häiriösoitoista, puhelinmyynnistä ja muusta ei-toivotusta kontaktoinnista perustuu maskeerattuihin VoIP-soittoihin. Järjestelmämme pysäyttää tällaiset soitot eikä mahdollista tekstiviestiautomaatiota. Vain oikeat puhelut oikeasta liittymästä voivat edetä tekstiviestiautomaatioon.

Kyllä. Ringa on suomalaisena palveluna täysin GDPR:n mukainen. 

Kyllä voit. Ringa on kuukausiveloitteinen palvelu ja voit peruuttaa sen milloin tahansa menemällä osoitteeseen https://www.ringa.fi/peruuta-tilaus/ tai klikkaamalla tästä. Ilmoitamme peruutuksen voimaan astumisesta sähköpostitse.

Palvelumme sopii sekä kuluttajille, päättäjille ja yrittäjille. Käytännössä siis kaikille, jotka haluavat estää ei-toivotut soitot.

Kyllä. Ringa-numerot tunnistaa 075- alkuisista numeroista, jotka ovat suomalaisia yritysnumeroita.

Ei. Ringa ei ole liittymä etkä näin ollen tarvitse Ringaan erillistä SIM-korttia.

Ei maksa. Kaikki kulut sisältyvät kuukausimaksuusi eikä muita kuluja tule.

Ei. Ringa-numeroa voi käyttää vain puheluiden vastaanottamiseen.

Voit huoletta ilmoittaa Ringanumerosi sosiaalisen median kanavissa, verkkosivuillasi tai vaikka julkisissa numerorekistereissä.

Tutustu blogiimme

Mies istuu vuorella ja katsoo pilviä

Ota Arkea Helpottava Puhelinvaihde Käyttöön

Pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä on usein yksi henkilö vastuussa puhelimen kautta tulevista yhteydenotoista. Inbound-asiakashankinta on usein automoitu ja tapahtuu sovellusten, sähköpostin ja liidipalveluiden kautta, ja puhelimen kautta tulevat kyselyt ovatkin usein yksinomaan puhelinmyyjiltä ja -buukkareilta.

Lue lisää »
Chair and laptop

Näin Päivität Yrityksesi Puhelinnumeron Julkisiin Tietokantoihin

Päättäjien puhelinnumeroja kerätään yrityksen nettisivujen lisäksi monista eri tietokannoista. Tietokantoja ylläpitävät yritykset myyvät numeroasi ja muita tietojasi eteenpäin puhelinbuukkareille sekä muille suoramarkkinointia puhelimessa tekeville yrityksille.
Päivittämällä Ringanumerosi yleisimpiin päättäjätietokantoihin ohjaat suuren osan yrityksellesi tulevista puheluista suoraan Ringanumeroon ja vastaat itse vain tärkeimpiin puheluihin.

Lue lisää »
Mies istuu laiturilla rauhassa ja katsoo järvimaisemaa

Kuinka Ringanumero Tuo Työrauhaa?

Jatkuvat keskeytykset työpäivän keskellä vaikeuttavat työrauhaa vaativien tehtävien valmistumista. Keskeytykset voivat tulla monesta eri lähteestä, ja osa niistä ei vaadikaan huomiota välittömästi. Esimerkiksi sähköpostien raivaamiseen voi nimittää vain tietyn kohdan päivästä, jolloin työnteko onnistuu ilman jatkuvaa sähköpostin tarkkailua.
Puhelin taas voi soida milloin vain päivän aikana ja ei-toivotut soitot voi olla hankala erottaa oikeasti tärkeistä kyselyistä. Tässä kohtaa Ringanumerosta voi olla hyötyä työrauhasi turvaamiseen.

Lue lisää »